Carval.be


CARVAL SPRL - BVBA
POVERSTRAAT 75
1731 Relegem
Belgium

Tél : 02/245.40.55
Fax : 02/245.33.99
laura.geeroms@carval.be
Pour l'enlèvement d'un véhicule, nous vous prions de nous prévenir le jour ouvrable avant et ce avant midi (12h00).
Sans quoi, la direction se réserve le droit soit de refuser l'enlèvement, soit de facturer des frais.
Merci pour votre compréhension.

---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- -----
Voor het afhalen van een voertuig, vragen wij u om ons daags voordien (werkdag) te verwittigen en voor de middag (12u00).
Anders behoudt de directie zich het recht om de afhaling te weigeren ofwel kosten aan te rekenen.
Dank u voor uw begrip.

---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- ------
Before collecting a car, please call us one day before (workday) and also before 12 o'clock.
If you don't, the management reserves herself the right to refuse the collect of the car or the right to charge you.
We thank you for your understanding.
http://www.bip.be